Filosofiske Praktikere

Med den filosofiske praktikeren kan du drøfte veivalg i livet, samlivsproblemer, sorg, verdikonflikter, utfordringer du står inne i på jobben og andre allmennmenneskelige utfordringer. Eller du kan bruke filosofen som en dialogpartner omkring andre tema som opptar deg. Sentralt i samtalene står din egen refleksjon knyttet til egne erfaringer, normer, idealer og verdier.

Mange filosofiske praktikere tilbyr også tjenester til grupper, bedrifter og organisasjoner, for eksempel innen dialogledelse og etisk refleksjon. Filosofi for barn er et tredje område som filosofiske praktikere engasjerer seg i.