For grupper og organisasjoner

Det å reflektere rundt etikk og andre verdier enn de rent økonomiske blir stadig viktigere for bedrifter og organisasjoner som vil ligge i forkant av utviklingen. Filosofisk praksis tilbyr hjelp for dem som ønsker dette.

En sokratisk dialog varer fra en halv til en hel dag, og innebærer at 8-10 personer reflekterer sammen med en filosof om et tema som er viktig for gruppen. Mulige spørsmål kan være:

  • Hva gjør bedriften til et godt sted å være?
  • Hva kjennetegner en god ansatt?
  • Hva er en god måte å møte de utfordringer bedriften står overfor.

Mange bedrifter har et vedtatt verdigrunnlag med bestemte kjerneverdier. En sokratisk dialog kan også brukes til å skape større bevissthet om disse verdiene.

En filosofikafé minner om en sokratisk dialog, men er mindre høytidelig og kan inkludere flere deltakere. Filosofen deltar som animatør eller livgiver for samtalen. En filosofikafé egner seg godt som et innslag på et seminar, en fagkveld eller lignende.

Mange filosofiske praktikere har også andre tilbud. Kontakt den enkelte praktiker for mer informasjon.