Om selskapet

Norsk selskap for filosofisk praksis ble grunnlagt i 1998 og organiserer filosofiske praktikere med tilknytning til Norge.

Formålet med selskapet er å styrke filosofisk praksis som en faglig virksomhet, være et interessefellesskap for filosofiske praktikere, og spre kunnskap om filosofisk praksis i offentligheten.

En av selskapets hovedoppgaver er å tilby utdanning for blivende filosofiske praktikere. Selskapet arrangerer også faglige samlinger for filosofiske praktikere.

Selskapets styre består av følgende personer:

  • Leder: Morten Fastvold
  • Nestleder: Are Seljevold
  • Styremedlem: Michael Noah Weiss
  • Styremedlem: Eilin Høgmann Dehli
  • Styremedlem: Maja Holst Svendsen
  • Styremedlem: Birgit Arnekleiv
  • Styremedlem: Kirsti Schiøtz
  • Vara: Haakon Gaukstad