Utdanning i filosofisk praksis

Fra og med høsten 2011 legges utdanningen til filosofisk praksis om.

Fra dette tidspunktet vil utdanningen bestå av:

  1. Videreutdanning i Dialogisk praksis – etiske og eksistensielle dialoger. Kursarrangør er Høgskolen i Buskerud, avd. Drammen. Kurset er på 30 studiepoeng og løper over 4 semestre.
  2. Et kurs i filosofisk praksis. Kursarrangør er Norsk selskap for filosofisk praksis. Kurset løper parallelt med kurset i dialogisk praksis.