top of page

FILOSOFISKE PRAKTIKERE I

OSLO OG AKERSHUS

Ingunn Steen Andersen

1410 Kolbotn

ingunnsteenandersen@gmail.com

Tlf: 936 38 831

Ingun Steen Andersen er filosofisk praktiker og har drevet egen filosofisk praksis siden 2014. Hun leder filosofikafeer og driver filosofiske samtalegrupper i organisasjoner og skoler. Hun holder foredrag om aktuelle filosofiske temaer og tilbyr også én-til-én samtaler. Ingun jobber til daglig som lærer og leder internasjonale prosjekter i undervisningssektoren. Hun er opptatt av å gi den gode dialogen rom i hverdags- og samfunnslivet og opplever stadig hvordan filosofiske samtaler gir selvinnsikt og åpner for forståelse, kreativitet og livslyst.

Jan-Fredrik Braseth

Oslo

jfbraseth@gmail.com

janfredrik.no

Tlf: 950 42 405

Jan-Fredrik Braseth er filosofisk praktiker og karriereveileder med mange års erfaring i samtaler om karrierevalg, arbeid og arbeidsliv. Han er spesielt opptatt av alle praktiske og eksistensielle aspekter ved dette.

Vigdis Ekeberg

Bilde

Lørenskog

vekeberg@gmail.com

Tlf: 984 05 330

Vigdis Ekeberg tilbyr foredrag og kurs innenfor etiske og eksistensielle temaer, Sokratisk dialog, Filosofisk kafé og Filosofisk myldretime for barn.  Vigdis er filosofisk praktiker med doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev en avhandling om integritet.  I tillegg har hun en bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI.  Hun var med på å stifte Norsk Selskap for Filosofisk Praksis i 1998.  Vigdis er spesielt interessert i etikk (dvs. tradisjonell dydsetikk, omsorgsetikk, eksistensialistisk etikk og pliktetikk) og eksistensiell tenkning og erfaring ut fra den virkelighet vi til enhver tid er i.

Morten Fastvold

Tromsøgata 24,

o565 Oslo

morfas@online.no

filosofisk-tenkehjelp.no

Tlf: 917 95 756

Morten Fastvold er filosofisk praktiker og har hatt egen praksis siden 2006. Han har en cand.philol-grad fra Universitetet i Oslo, og er dessuten skribent og har skrevet bøker og artikler om filosofisk praksis. Morten tilbyr både én til én-konsultasjoner, ledelse av filosofisk kafé og sokratisk dialog, samt kurs og foredrag med etterfølgende samtale.

Tina Hartvig

Bilde

0352 Oslo

kri-hart@online.no

Tlf: 456 03 691

Tina Hartvig er filosofisk praktiker med mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Hun tilbyr én-til-én-samtaler og vektlegger åpen refleksjon mellom to likeverdige samtalepartnere. Tina er scenekunstner og tilbyr filosofisk praksis-samtaler  som  en ressurs i utvikling av kunstprosjekter. 

Henning Herrestad

Cappelensvei 23 

1162 Oslo

henning@herrestad.no

www.herrestad.no

Tlf:  907 78 877

Henning Herrestad var med på å starte Norsk Selskap for Filosofisk Praksis  i 1998 samt utdanningen til filosofisk praktiker. Han er doktor i filosofi og gestaltterapeut, og har vært førsteamanuensis i filosofi og i suicidologi. For tiden er han nestleder ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – helseregion Øst, og styremedlem i Norsk Gestaltterapeut Forening. Han tar i mot gjester i filosofisk praksis på sitt hjemmekontor i Cappelensvei 23.

Roger Larsen

Hovinveien 39,

0661 Oslo

roger@filo.no

Web: www.filo.no

Tlf: 922 19 795

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Fornavn Etternavn

Bilde

Veiadresse nr1

0000 Oslo

Tlf: 9999 9999

epost@epost.no

nettside.no

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Fornavn Etternavn

Bilde

Veiadresse nr1

0000 Oslo

Tlf: 9999 9999

epost@epost.no

nettside.no

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Fornavn Etternavn

Bilde

Veiadresse nr1

0000 Oslo

Tlf: 9999 9999

epost@epost.no

nettside.no

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Birgit Arnekleiv

Birgit Arnekleiv er filosofisk praktiker og har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Hun har drevet egen filosofisk praksis siden 2014. Birgit har også masteremne i organisasjonspsykologi og veilederutdanning i etikkrefleksjon for helsetjenesten fra Senter for medisinsk etikk. Til daglig jobber Birgit med foredrag, kurs og prosesser knyttet til etiske utfordringer og dilemmaer, konflikthåndtering og ulike spørsmål knyttet til arbeidsliv og arbeidsmiljø. Birgit er opptatt av å sortere i komplekse situasjoner, utforske hva som er viktig for en selv og undersøke perspektivet til den/de andre.

Pia Axell

Uranienborg Terrasse 16, 0351 Oslo

axell@online.no

Tlf: 908 76 046

Pia Axell har privatpraksis i eksistensiell psykoterapi og filosofisk praksis. Hun har en master i eksistensiell psykoterapi fra London og hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo samt DIHR i økonomi fra Universitetet i Stockholm.  Pia har arbeidet som økonom og leder i næringslivet i 12 år, ledet et program i Forskningsrådet og vært tilknyttet Cathinka Guldbersenteret og St. Lukas i Karlstad. Hun har dessuten vært «husfilosof» i NRK P2s programpost Studio Sokrates. Pia tar imot enkeltpersoner og grupper til eksistensielle, filosofiske og etiske samtaler. 

Eilin Høgmann Dehli

Orrevegen 14,

2006 Løvenstad

eilin.dehli@gmail.com
diotima.no

Tlf: 975 64 704

Eilin Høgmann Dehli opprettet enkeltpersonforetaket Diotima i 2014. Foretakets kjerneområde er filosofiske samtaler for grupper/enkeltpersoner og kurs i filosofi. Diotima arrangerer Filosofisk hjørne ved Skedsmo bibliotek 3-4 ganger i semesteret og holder kurs sentralt i Lillestrøm. Det samarbeides ofte med andre filosofiske praktikere. I tillegg til å være sertifisert filosofisk praktiker har Eilin videreutdanning i psykisk helsearbeid. 

Jon Evang

0590 Oslo

Epost: jonevang@hotmail.com

Tlf: 934 01 382

Jon Evang er en allsidig filosofisk praktiker som benytter seg av flere metoder og ulike filosofiske retninger. I sin praksis er han opptatt forholdet mellom følelser og fornuft. Av filosofisk interessefelt kan nevnes eksistensialisme, nærhetsetikk, politisk filosofi, moderne moralfilosofi. Jon er også Imago-facilitator, en tilnærming som brukes i par- og relasjonsterapi.

Haakon Gaukstad

Kjelsåsveien 92b

0491 Oslo

haakoncg@tenkepause.no

tenkepause.no

Tlf: 930 18 577

Haakon Gaukstad har drevet egen filosofisk praksis siden 2001 og vært styreleder av NSFP 2014-16 samt delaktig i filosofisk praksis-utdanningen. Som filosofisk praktiker har han ledet en rekke gruppedialoger, holdt kurs og foredrag, utviklet dialogtilbud i Oslo Kretsfengsel og hatt én-til-én samtaler. Haakon er opptatt av etiske og eksistensielle temaer, åndelige spørsmål, natur og kunst og har stor tro på kraften i kritisk og kreativ tenkning. 

Annfrid Berget Haukeland

Bilde

Oslo og Notodden

annfrid@dialogikum.no

dialogikum.no

linkedin.com/in/annfrid/

Tlf: 473 78 546

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Fornavn Etternavn

Veiadresse nr1

0000 Oslo

Tlf: 9999 9999

epost@epost.no

nettside.no

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Fornavn Etternavn

Veiadresse nr1

0000 Oslo

Tlf: 9999 9999

epost@epost.no

nettside.no

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Fornavn Etternavn

Bilde

Veiadresse nr1

0000 Oslo

Tlf: 9999 9999

epost@epost.no

nettside.no

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Fornavn Etternavn

Bilde

Veiadresse nr1

0000 Oslo

Tlf: 9999 9999

epost@epost.no

nettside.no

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Fornavn Etternavn

Bilde

Veiadresse nr1

0000 Oslo

Tlf: 9999 9999

epost@epost.no

nettside.no

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Fornavn Etternavn

Bilde

Veiadresse nr1

0000 Oslo

Tlf: 9999 9999

epost@epost.no

nettside.no

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Fornavn Etternavn

Bilde

Veiadresse nr1

0000 Oslo

Tlf: 9999 9999

epost@epost.no

nettside.no

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Fornavn Etternavn

Bilde

Veiadresse nr1

0000 Oslo

Tlf: 9999 9999

epost@epost.no

nettside.no

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Fornavn Etternavn

Bilde

Veiadresse nr1

0000 Oslo

Tlf: 9999 9999

epost@epost.no

nettside.no

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Fornavn Etternavn

Bilde

Veiadresse nr1

0000 Oslo

Tlf: 9999 9999

epost@epost.no

nettside.no

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

bottom of page