top of page

Skandinavisk

Svare, Helge og Herrestad, Henning: Filosofi for livet. En bok om filosofisk praksis. Unipub, 2004. Finnes også som ebok, som kan kjøpes på www.amazon.com

Svare, Helge: Den gode samtalen. Kunsten å skape dialog. Oslo: Pax, 2006

Svare, Helge: Livsmestring. Om å finne seg til rette i verden. Oslo: Pax, 2010

Hansen, Finn Thorbjørn: Det filosofiske liv – et dannelsesideal for eksistenspædagogikken. København: Gyldendal, 2002

Hansen, Finn Thorbjørn: Den Sokratiske Dialoggruppe – et værktøj til værdiafklaring. København: Gyldendal, 2000

Fastvold, Morten: Kritisk tenkning. Sokratisk samtaleledelse i skolen. Oslo: Gyldendal akademisk, 2009

Brenifier, Oscar: Bare spør! Metoder for samtale i klasserommet. Oslo: Cappelen, 2004

 

Jansson, Tulsa: Du har svaren! Filosofi till vardags. Tulsa Jansson och Brombergs bokförlag, 2012

 

Svare, Helge: «Behandling eller dialog». Artikkel i Impuls, Tidsskrift for psykologi nr. 2, 2004

 

Svare, Helge: «Samtalens betydning i et menneskeliv. En samtale med Anders Lindseth». Artikkel i Samtiden nr. 3, 2002

 

Fastvold, Morten: «Lavterskeltilbud og psykisk helse». Kronikk i Dagens medisin, nr 19, 2009

 

Fastvold, Morten: «Filosofi er et viktig lavterskeltilbud». Kronikk i Psykisk helse, nr 6, 2006

 

Dehli, Eilin H: «Verdien av gode samtaler om livet». Artikkel i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, volum 13. Nr 1-2 2016

Walderhaug, Marianne F: «Filosofiske samtaler med innsatte – kritiske refleksjoner med undring som mål». I: Norsk filosofisk tidsskrift,  nr 1 (51), s 22-37, 2016

Walderhaug, Marianne F: "«Normaliteten komplekse individualitet». I: Aktuelt for Kriminalomsorgen, nr. 4, s 16-18, 2009

Walderhaug, Marianne F: «Filosofisk samtale – et rom for det forvirrede menneske». I: Tidsskrift for psykisk helsearbeid, nr. 1 (5), s 34-41, 2008

Weiss, Michael (red.): NSFPs Årbok 2013. Kan leses digitalt eller lastes ned her: https://www.grin.com/document/267990

Engelsk

 

Amir, Lydia (red.): New Frontiers in Philosophical Practice. Cambridge, 2017

Annas, Julia: Intelligent Virtue. Oxford University Press, 2011

Hadot, Pierre: Philosophy as a way of life. Spiritual Exercises from Socrates to Foucault. Wiley, 1995

 

Herrestad, Holt og Svare (red.): Philosophy in Society. Papers presented to The Sixth International Conference on Philosophy in Practice. Oslo: Unipub, 2002

 

Howard, Alex: Philosophy for Counselling and Psychotherapy. Palgrave, 2000

 

Lahav, Ran and Tillmanns, Maria (red.): Essays on Philosophical Counseling. Lanham: University Press of America, 1995

 

Lebon, Tim: Wise Therapy. London: Continuum, 2001

 

Mace, Chris (red.): Heart & soul. The therapeutic face of philosophy. London: Routledge, 1999

 

Marinoff, Lou: Plato Not Prozac! New York: Harper Collins Publishers, 1999

 

Marinoff, Lou: The Big Questions. How Philosophy Can Change Your Life. Bloombyry, 2003

 

Nelson, Leonard: Socratic Method and Critical Philosophy. New York: Dover Publications, 1965

Nussbaum, Martha: Therapy of Desire. Theory and Practice in Hellenistic Ethics. Princeton, 2018.

 

Raabe, Peter B: Philosophical Counselling. Theory and Practice. Westport: Praeger Publishers, 2001

Rabbås, Emilsson, Fossheim og Tuominen (red.): The Quest for the Good Life. Ancient Philosophers on Happiness. Oxford, 2015

 

Schuster, Shlomit C: Philosophy Practice: An Alternative to Counseling and Psychotherapy. Praeger Publishers, 1999

Solomon, Robert: Living with Nietzsche. What the Great Immoralist has to teach us. Oxford, 2013

Staude, Detlef og Ruschmann, Eckart (red.): Understanding the Other and Oneself. Cambridge, 2018

 

Weiss, Michael N (red): The Socratic Handbook. Dialogue Methods for Philosophical Practice. Wien: Lit Verlag, 2015

 

Paula, Luisa de og Peter Raabe (red): Women in Philosophical Counseling. The Anima of Thought and Action. Lexington Books, 2015

 

Fastvold, Morten: «Beyond Method, Anders Lindseth Style: The Quest for Opening up the Philosophical Space in the Consultation Room». Essay i tidsskriftet Philosophical Practice, vol.1 nr. 3, november 2005

 

Aruta, Gabrielle og Morten Fastvold: «How Dewey's View on Aesthetics is Relevant to Philosophical Counseling». Essay i tidsskriftet Philosophical Practice, vol 7, nr. 2, 2012

 

Tysk 

 

Achenbach, Gerd B: Lebenskönnerschaft. Freiburg: Herder, 2001

 

Achenbach, Gerd B: Philosopische Praxis. Koln: Dinter, 1987

 

Berg, Melanie: Philosophische Praxen im deutschsprachigen Raum, Eine kritische Bestandsaufnahme. Essen: Die Blaue Eule, 1992

 

Dill, Alexander: Philosophische Praxis: eine Einführung. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verl., 1990

 

Lindseth, Anders: Zur Sache der Philosophischen Praxis. München: Verlag Karl Alber, 2005

 

Nelson, Leonard: Vom Selbstvertrauen der Vernunft. Hamburg: Felix Meiner, 1975

 

Ruschmann, Eckhart: Philosophische Beratung. Stuttgart: Verlag Kohlhammer, 1999

 

Witzany, Gunther: Zur Theorie der Philosophischen Praxis. Essen: Die Blaue Eule, 1991

 

Zdrenka, Michael: Konzeptionen und Probleme der Philosophischen Praxis. Köln: Dinter, 1997

 

Weismüller, Christoph: Philosophische Relevanzen: Texte der Pathognostik und der philosophischen Praxis. Wien: Passagen Verl., 1994

 

Weismüller, Christoph: Philosophie oder Therapie: Texte der philosophischen Praxis und der Pathognostik. Essen: Die Blaue Eule, 1991

BØKER OG ARTIKLER

bottom of page