top of page

EN SOKRATISK TILNÆRMING

Filosofisk praksis bryter med vante forestillinger om filosofen som en ensom grubler og vismann, som i enerom finner svaret på de store spørsmål og mentalt befinner seg oppe i skyene. Filosofisk praksis gjør tvert imot filosofering til noe livsnært og dialogbasert – til noe som handler om levd liv, med alt hva dette innebærer. En filosofisk praktiker tilstreber derfor:​

  • En sokratisk tilnærming ved å stille spørsmål fremfor å gi svar. Dette fremmer undring og evnen til å reflektere over eget liv og veivalg og prioriteringer. Som regel er det mer fruktbart å selv finne fram til egnede svar sammen med en praktiker, enn bare å bli fortalt hva man bør si eller mene eller gjøre. Ofte sitter du inne med flere svar enn du tror!

 

  • Likeverd i samtalen ved å møte den/de andre på like fot, og ikke som noen lærd autoritet. Du trenger verken å ha filosofikunnskaper eller noen «akademisk» stil for å gå til personlig veiledning eller delta i en filosofisk gruppesamtale. Evnen til å reflektere over eget liv og til å tenke kritisk er de alle fleste av oss utstyrt med, og det er den som skal stimuleres og utvikles. Oppdag filosofen i deg selv!

 

  • Økt selvinnsikt ved å undersøke tanker på et sokratisk vis. Vi kan alle trenge å få klargjort hva vi selv tenker, og å få problematisert hva vi tenker. Bare da innser vi at det går an å tenke annerledes om det som gnager oss enn hva vi først antok. Dette åpner for nye løsninger og måter å forholde seg til andre på. Personlig utvikling fordrer økt selvinnsikt!

bottom of page