top of page

Som et alternativ til psykolog, psykoterapeut og coach tilbyr filosofiske praktikere personlig veiledning, der du får drøftet det du finner vanskelig eller tungt i livet. Da undersøker praktikeren og klienten – eller gjesten, som vi filosofiske praktikere gjerne kaller den som kommer til oss – nærmere hva dette handler om, og hva som kan gjøres. Her gjelder det å oppnå en god felles forståelse av hva det problematiske består i, uten å være for rask med å foreslå løsninger.

På et sokratisk vis avstår en filosofisk praktiker fra å bruke ferdige analyser eller bestemte perspektiver og teorier på de spørsmål gjesten kommer med. I stedet anspores gjesten til å reflektere, der undring, nyorientering og betydningen av egne valg er viktige faktorer.

Filosofisk praksis tilbyr altså ingen «quick fix», men kun hjelp til å tenke igjennom, og bedre forstå, den tematikken som legges på bordet. Praktikeren har taushetsplikt, så gjesten kan drøfte private anliggender i full fortrolighet.

PERSONLIG

VEILEDNING

bottom of page