top of page

FORMÅL OG DRIFSTFORM

Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP) utdanner, godkjenner og organiserer filosofiske praktikere her til lands. Selskapets formål er å styrke filosofisk praksis som en faglig virksomhet, være et interessefellesskap for filosofiske praktikere og spre kunnskap om filosofisk praksis i offentligheten. NSFP ble opprettet i 1998 og er ikke tilknyttet noe universitet eller noen annen offentlig institusjon. Selskapet mottar heller ingen offentlig støtte.

NSFP driver ikke selv forretningsvirksomhet, men arbeider for å etablere filosofisk praksis som en ny profesjon. I den forbindelse informerer vi om våre medlemmers eksistens og virksomhet – se oversikten over våre medlemmer, samt vår Facebook-side.

NSFP har etiske retningslinjer for medlemmenes praksis, og har utformet tilleggsutdanningen filosofer må ha for å få diplom som filosofisk praktiker. Dette er ingen beskyttet tittel, slik som lege og psykolog, men et medlemskap i NSFP borger like fullt for kvalitet.

NSFP har et styre som velges på et årsmøte, og er slik sett som foreninger flest. Selskapet har nå om lag førti medlemmer som tilbyr filosofiske samtaler. NSFP er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund, med organisasjonsnummer 980 295 095.

På årsmøtet i 2023 ble følgende styre valgt:

Ingun Steen Andersen (styreleder), Heidi Karlsen (nestleder), Haakon Gaukstad (kasserer), Vigdis Ekeberg,  Else Werring, Helge Svare og Morten Fastvold.  Varamedlemmer: Eilin Høgmann Dehli og Kristin von Hirsch. 

bottom of page