top of page

LITT HISTORIKK

Filosofer har til tider stilt seg til disposisjon som samtalepartnere for mennesker som har søkt filosofien for å få hjelp med ulike livsproblemer. I antikken var filosofene sin tids terapeuter, for å hjelpe mennesker med å få bukt med sjelelige kvaler og oppnå sinnsro.

 

Det gjaldt særlig stoisismen, en opprinnelig gresk filosofisk retning som ble den dominerende i Romerriket, og som senere filosofer har bygd videre på. Også eksistensialismen, som oppsto på 1800-tallet og som fikk sin glanstid midt på 1900-tallet, har gitt vesentlige bidrag til filosofisk praksis.

I sin moderne form ble filosofisk praksis grunnlagt av den tyske filosofen Gerd B. Achenbach. Han startet i 1981 en filosofiske praksis i Bergisch Gladbach, nær Køln, ved å invitere vanlige mennesker til å komme og samtale om personlige og allmennmenneskelige spørsmål og utfordringer.

I 1982 stiftet han det første internasjonale selskapet for filosofisk praksis, Internationale Gesellschaft für Philosophische Praxis.

Tiltaket tok form av en bevegelse, som spredte seg til Nederland, Belgia, England, Skandinavia og USA. I dag finnes det filosofer som bedriver filosofisk praksis over hele verden, og det arrangeres internasjonale kongresser for filosofisk praksis.

I Norge var filoosofen Anders Lindseth i Tromsø den første som begynte med filosofisk praksis. Han startet sin virksomhet i 1990 etter å ha hatt et samarbeid med Gerd Achenbach, som også ble hans mentor.

I 1997 begynte en gruppe på åtte filosofer ledet av Henning Herrestad en studiegruppe i filosofisk praksis i Oslo. Etter to års skolering og øvelse, med bistand fra Anders Lindseth og andre ressurspersoner, gikk gruppen ut offentlig med sitt tilbud. Gruppen tok også initiativ til å starte Norsk Selskap for Filosofisk Praksis i 1998.

 

Selskapet opprettet i 1999 en egen utdanning i filosofisk praksis. Siden den tid har over 100 personer fått diplom som godkjent filosofisk praktiker. Det er i dag om lag 80 aktive medlemmer i NSFP.

Gerd B. Achenbach, filosofisk praksis-bevegelsens grunnlegger.

Lou Marinoff er USAs fremste filosofiske praktiker og forfatteren av bestselgeren "Plato Not Prozac!".

Anders Lindseth er den som brakte filosofisk praksis til Norge.

Henning Herrestad (t.v.) og Helge Svare, to sentrale personer i NSFP siden stiftelsen i 1998.

bottom of page