top of page

FILOSOFISKE PRAKTIKERE I

OSLO OG AKERSHUS

Ingun Steen Andersen er filosofisk praktiker og har drevet egen praksis siden 2014. Hun er styreleder i NSFP og underviser på utdanningen i filosofisk praksis. Ingun leder filosofikafeer, sokratiske dialoger og samtalegrupper og tilbyr også én-til-én samtaler, foredrag og kurs i dialog og filosofiske temaer. Hun er brennende opptatt av å styrke vilkårene for god dialog både i hverdags- og samfunnslivet, idet åpne og utforskende samtaler kan gi bedre selvforståelse, åpne nye perspektiver og skape gjensidig forståelse og fellesskap. Til daglig jobber Ingun som seniorrådgiver og livsveileder i Human-Etisk Forbund og som nasjonal koordinator for Dembra ved HL-senteret, der hun knytter dialogisk praksis til forebygging av rasisme, radikalisering og utenforskap. Som lærer gjennom flere år har hun spesialisert seg i arbeidet med filosofiske samtaler og kritisk tenkning i skolen.

Ingun Steen Andersen

Kolbotn

Epost: ingunsteenandersen@gmail.com

Tlf: 936 38 831

 

Birgit Arnekleiv er filosofisk praktiker og har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Hun har drevet egen filosofisk praksis siden 2014. Birgit har også masteremne i organisasjonspsykologi og veilederutdanning i etikkrefleksjon for helsetjenesten fra Senter for medisinsk etikk. Til daglig jobber Birgit med foredrag, kurs og prosesser knyttet til etiske utfordringer og dilemmaer, konflikthåndtering og ulike spørsmål knyttet til arbeidsliv og arbeidsmiljø. Birgit er opptatt av å sortere i komplekse situasjoner, utforske hva som er viktig for en selv og undersøke perspektivet til den/de andre.

Birgit Arnekleiv

 

Asker

Epost: Birgit.arnekleiv@baerum.kommune.no

Web: www.oslofilosofiskpraksis.no

Tlf: 922 96 686

Vigdis Ekeberg tilbyr foredrag og kurs innenfor etiske og eksistensielle temaer, sokratisk dialog, filosofisk kafé, ledersamtaler, individuelle samtaler med privatpersoner og filosofisk myldretime for barn. Vigdis er filosofisk praktiker med doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev en avhandling om integritet. I tillegg har hun en bachelorgrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun var med på å stifte Norsk Selskap for Filosofisk Praksis i 1998. Vigdis er spesielt interessert i etikk og eksistensiell tenkning og erfaring ut fra den virkelighet vi til enhver tid er i.

66697687_404033310206814_8573195369280700416_n.jpg

Vigdis Ekeberg

Lørenskog

Epost: vekeberg@gmail.com

Web: www.tankepartner.no 

Tlf: 984 05 330

 

Morten Fastvold er filosofisk praktiker og har hatt egen praksis siden 2006. Han har en cand.philol-grad fra Universitetet i Oslo, og er dessuten skribent og har skrevet bøker og artikler om filosofisk praksis. Morten tilbyr både én til én-konsultasjoner, ledelse av filosofisk kafé og sokratisk dialog, samt kurs og foredrag med etterfølgende samtale.

Morten Fastvold

Tromsøgata 24, o565 Oslo

Epost: morfas@online.no

Web: www.filosofisk-tenkehjelp.no

Tlf: 917 95 756

Tina Hartvig

0352 Oslo

Epost: kri-hart@online.no

Tlf: 456 03 691

Tina Hartvig er filosofisk praktiker med mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Hun tilbyr én-til-én-samtaler og vektlegger åpen refleksjon mellom to likeverdige samtalepartnere. Tina er scenekunstner og tilbyr filosofisk praksis-samtaler  som  en ressurs i utvikling av kunstprosjekter. 

Henning Herrestad

 

von Øtkens vei 10b, 1169 Oslo

Epost: henning@herrestad.no

Web: www.herrestad.no

Tlf:  907 78 877

Henning Herrestad var med på å starte Norsk Selskap for Filosofisk Praksis  i 1998 samt utdanningen til filosofisk praktiker. Han er doktor i filosofi og gestaltterapeut, og har vært førsteamanuensis i filosofi og i suicidologi. For tiden er han nestleder ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – helseregion Øst. Han tar i mot gjester i filosofisk praksis på sitt hjemmekontor i von Øtkens vei 10b.

Roger Larsen

Hovinveien 39, 0661 Oslo

Epost: roger@filo.no

Web: www.filo.no

Tlf: 922 19 795

Roger Larsen har drevet egen praksis siden 2001 og tilbyr filosofikafeer, sokratiske dialoger, gruppeveiledning, prosessledelse og foredrag. 

Kirsti Thobro Schiøtz

Faunveien 7B, 0781 Oslo

Epost: kirstischiotz@gmail.com

Tlf: 414 20 103

Kirsti Thobro Schiøtz er filosofisk praktiker, har en mastergrad i filosofi og er markedsøkonom. Hun arbeider som kultur- og frivillighetsleder innenfor helsesektoren og har bred erfaring innenfor dialog og refleksjon rundt etiske og eksistensielle temaer.

 

Linn Lykke Skråmestø er filosofisk praktiker og har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Hun har drevet egen filosofisk praksis siden 2014. Linn er også utdannet sykepleier samt veileder i gestaltterapi, og har erfaring med fagutvikling og ledelse. Hun er opptatt av eksistensialistisk tenkning, følelsers rolle og betydning, håndtering av relasjonelle utfordringer og omsorgsetikk. Linn mener at den filosofiske samtalen kan gi ulike perspektiver på livets utfordringer og dilemmaer eller ønsker om endring.

Linn Lykke Skråmestø

 

 

Nordahl Bruns gate 22, 0165 Oslo

Epost: linn.lykke.skramesto@gmail.com

Web: www.linnskramesto.no

Tlf: 466 53 671

Leif Magne Vollan er filosofisk praktiker og arbeider for tiden som gruppeterapeut ved Avdeling for Rus og Avhengighet, AHUS. Han tilbyr foredragsvirksomhet og tar imot gjester til én-til-én-samtaler på forespørsel.

Leif Magne Vollan

0664 Oslo

E-post: lmvollan@hotmail.com

Tlf: 410 28 866

 

Jannicke Wiel er filosofisk praktiker og innehaver av firmaet Oslo Yoga. Hun underviser i yoga og utdanner yogalærere. Hennes spesialområde er indisk filosofi, og yogafilosofi spesielt.

Jannicke Wiel

 

 

Ekraveien 7b, 0756 Oslo

Epost: jannicke@osloyoga.no

Web: www.osloyoga.no

Tlf: 938 86 734
 

 

Michael Noah Weiss har en doktorgrad i filosofi fra universitetet i Wien, NSFPs videreutdanning i filosofisk praksis og en trenerutdanning fra TRILOGOS instituttet i Zürich. Som filosofisk praktiker jobber han for det meste i Norge, Østerrike og Sveits, og mest med gruppesamtaler på folkehøyskoler, universiteter og i bedrifter. Samtaleformene er da sokratisk dialog, filosofisk kafé og filosofiske fantasireiser. 

Michael Noah Weiss

Oslo

Epost: michaelnoahweiss@gmail.com

Web: www.michaelnoahweiss.net

Tlf: 949 71 626

image0.jpeg

Anne Horgheim

Oslo

Epost: anne.horgheim@wemail.no

Web: www.romfortanke.no

Tlf: 936 78 019

Anne Horgheim er filosofisk praktiker og tilbyr filosofiske samtaler for undring, refleksjon og klargjøring om eksistensielle og etiske livstemaer. Anne har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo. Hun er også utdannet psykiatrisk sykepleier med etterutdanning i kognitiv terapi. Hun har en allsidig arbeidserfaring innen sykepleie, psykisk helsearbeid, psykososialt kriseteamarbeid, undervisning og internasjonalt bistandsarbeid. Anne har således erfaringer i samtaler om sorg, livskriser og flerkulturell forståelse som også kan være aktuelle temaer i filosofiske samtaler.  

Lina_edited.jpg

Lina Leyk

 

Uranienborgveien 1, 0351 Oslo

Epost: liholt@online.no

Web: www.terapeut-oslo.no 

Tlf: 952 41 788

 

 

Lina Holte-Leyk er filosofisk praktiker og har drevet egen praksis som filosofisk rådgiver og samtalepartner de siste 8 år. Hun har mastergrad i filosofi og idehistorie fra UIO med fordypning i forholdet mellom filosofi og terapi, psykoanalyse og eksistensialisme i tradisjonen fra Kierkegaard til Sartre.
Linas anliggende er å bistå mennesker i bli bedre kjent med seg selv for således å bedre kunne utnytte sine potensial, muligheter og evner. Hun arbeider med barn, ungdom og voksne som foreldreveileder, parterapeut og individuell samtalepartner. Hun er spesielt opptatt av ensomhetens fenomen og kjærlighetsrelasjonenes posisjon og plass i vår tid.

Else bilde.jpg

 E

Else Werring er filosofisk praktiker og jobber for tiden med en doktorgrad i engelsk litteratur, der fokus er forholdet mellom tid og morskap. Hun interesserer seg for hvordan vi opplever tiden og hva vi kan gjøre for å kjenne mer kontakt med oss selv og andre. Else tror at lys og mørke henger sammen.Snakk gjerne med henne om sorg, utenforskap, eufori, misunnelse, samhørighet , meningstap, tilknytning, ensomhet eller skam. Dette har hun hatt mange gode samtaler om i tidligere arbeid som lærer og studenthumanist. Else har god erfaring med sorggrupper, dødskaféer, filosofi med barn og ungdom og Sokratisk dialog.

Else Werring

Jacob Aallsgate 62

0364 Oslo

E-post: else.werring@gmail.com

Eilin Høgmann Dehli opprettet enkeltpersonforetaket Diotima i 2014. Foretakets kjerneområde er filosofiske samtaler for grupper/enkeltpersoner og kurs i filosofi. Diotima arrangerer Filosofisk hjørne ved Skedsmo bibliotek 3-4 ganger i semesteret og holder kurs sentralt i Lillestrøm. Det samarbeides ofte med andre filosofiske praktikere. I tillegg til å være sertifisert filosofisk praktiker har Eilin videreutdanning i psykisk helsearbeid. 

Eilin Høgmann Dehli

Orrevegen 14, 2006 Løvenstad

E-post: eilin.dehli@gmail.com
Web: www.diotima.no

Tlf: 975 64 704

Jon Evang

0590 Oslo

Epost: jonevang@hotmail.com

Tlf: 934 01 382

Jon Evang er en allsidig filosofisk praktiker som benytter seg av flere metoder og ulike filosofiske retninger. I sin praksis er han opptatt forholdet mellom følelser og fornuft. Av filosofisk interessefelt kan nevnes eksistensialisme, nærhetsetikk, politisk filosofi, moderne moralfilosofi. Jon er også Imago-facilitator, en tilnærming som brukes i par- og relasjonsterapi.

 

Haakon Gaukstad har drevet egen filosofisk praksis siden 2001 og vært styreleder av NSFP 2014-16 samt delaktig i filosofisk praksis-utdanningen. Som filosofisk praktiker har han ledet en rekke gruppedialoger, holdt kurs og foredrag, utviklet dialogtilbud i Oslo Kretsfengsel og hatt én-til-én samtaler. Haakon er opptatt av etiske og eksistensielle temaer, åndelige spørsmål, natur og kunst og har stor tro på kraften i kritisk og kreativ tenkning. 

Haakon Gaukstad

Kjelsåsveien 92b, 0491 Oslo

Epost: haakoncg@tenkepause.no

Web: www.tenkepause.no

Tlf: 930 18 577

Annfrid Berget Haukeland

 

Oslo og Notodden

Epost: annfrid@dialogikum.no

Web: http://dialogikum.no

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/annfrid/

Tlf: 905 14 476

Annfrid Berget Haukeland er filosofisk praktiker, prosessveileder og sykepleier. Hun har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Hennes arbeidserfaring er fra helsevesen og næringsliv, med mange års erfaring innen Key Account Management. Annfrid har siden 2013 drevet egen filosofisk praksis. Hun tilbyr sokratisk dialog til foreninger, næringsliv og andre grupperinger, samt én til én-samtaler for avklaring og perspektiv til dine utfordringer.

Kristin von Hirsch

0192 Oslo

epost: kristinvonhirsch@gmail.com

Web: www.handsonfilosofen.no

Tlf: 90 29 51 19

Som filosofisk praktiker tilbyr Kristin von Hirsch én-til-én-samtaler og filosofiske gruppedialoger. Hun er også en etablert kurs- og foredragsholder. Med en mastergrad i eksistensfilosofi, religionstudier og bibliotekstudier, samt 25 års erfaring som kreativt utøvende forfatter, fotograf mm. preges hennes tilnærming til filosofien av nærvær, hands-on, lekent alvor, lyttende improvisasjon og åpen undring.

«Min resonanskasse for dialog er eksistensfilosofien, – ’de store spørsmålene’ – med utgangspunkt i liv - død, frihet - ansvar, isolasjon - forbundethet, mening - meningsløshet,  tro – tvil osv. Hvordan vi velger å forholde oss til alt dette avhenger blant annet av våre verdier, som legger føringer for hvem vi er. Hvordan leve oppreist og i pakt med seg selv som individ og medmenneske? Det interesserer meg.»

Anne Stenersen Heim

1642

E-post: anne.heim@outlook.com
Tlf: 952 20 765

Kort presentasjon kommer. 

 

Anders Holt har hatt egen filosofisk praksis siden 1999. Han tar imot gjester til samtaler, holder filosofisk kafé og sokratisk dialog. Anders underviser også i fengsel, skriver, holder kurs, driver etisk analyse, holder foredrag med mer.

Anders Holt

 

 

Skogveien 10a, 1450 Nesoddtangen

Epost: anders@sophia.no

Web: www.sophia.no

Tlf: 479 01 919
 

Thomas Bernhard
Thiis-Evensen

 

Diakonhjemmet Omsorg, Dialog

Borgenveien 3, 0319 Oslo

E-post: thomas.thiis-evensen@diakonhjemmet.no

Tlf 22 96 38 38/47 48 18 92 29 

www.diakonhjemmet.no/dialog/

 

Thomas Bernhard Thiis-Evensen er cand. philol. i idéhistorie (2005), og er også utdannet ved Arkitekthøyskolen i Oslo. Han er filosofisk praktiker og har ledet sokratiske dialoger siden 2006 og dødskafeer i Hammerfest, Stavanger og Oslo. Han jobber som filosofisk praktiker på Diakonhjemmet og Kognitoklinikken. Thomas Bernhard er opptatt av samtalen som metode for konkret og erfaringsbasert utforskning av hverdagslivets situasjoner.

Marianne Vahl

Epost: marianne.vahl@gmail.com

Web: www.mariannevahl.com

Tlf: 979 35 162

Marianne Vahl er filosofisk praktiker med erfaring som foredragsholder. Hun tilbyr også filosofiske samtaler og etisk dilemmatrening, og tar oppdrag både for bedrifter og for enkeltpersoner.

sek_person_scid_43795.jpg

Jens Oscar Jenssen

John Colletts allé 92B, 0870, Oslo. 

Epost: jens.oscar.jenssen@gmail.com

Web: www.jensoscarjenssen.no

Tlf: 90 54 02 27

Jens Oscar Jenssen er forfatter og filosofisk praktiker. Han tilbyr filosofisk praksis som foredrag, ledelse av filosofiske gruppesamtaler, kontemplativt retreat/seminar, stoisk reatreat/seminar og én til én samtaler. Jenssen skrev sin masteroppave i filosofi om den kristne mystikeren Johannes av Korset sin lære om forening med Gud. Han har utgitt bøkene Det mystiske mennesket - en samtale med Johannes av Korset (Arneberg forlag, 2014) og Stoisk ro - livsvisdom for vår tid (Cappelen Damm, 2020).

IMG_7872.jpeg

Heidi Karlsen

 

Oslo

Epost: heidi@errare.no

Web: https://errare.no/

Tlf: 92 45 37 36

Heidi Karlsen er filosofisk praktiker og har doktorgrad i litteraturvitenskap. Hun er nestleder i NSFP. Heidi tilbyr individuelle samtaler, for eksempel om problemstillinger knyttet til samliv, vennskap og kjærlighet, eller enkeltindividet i relasjon til samfunnet. Fra 2020 har hun jobbet med kunstnere, i samtale om kunstnerrollen og eksperimentering med å integrere filosofisk praksis i performance-opptredener. Du kan også ta kontakt med Heidi hvis du ønsker fasilitering av sokratisk dialog. Det kan være som del av teambuilding på arbeidsplassen din eller i andre gruppesammenhenger der dere ønsker sammen å utforske et spørsmål dere er opptatt av. Heidi har også jobbet med samtalepraksis på krisesenter, i fengsel og som rådgiver og lærer i videregående skole.

 

Pia Axell har privatpraksis i eksistensiell psykoterapi og filosofisk praksis. Hun har en master i eksistensiell psykoterapi fra London og hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo samt DIHR i økonomi fra Universitetet i Stockholm.  Pia har arbeidet som økonom og leder i næringslivet i 12 år, ledet et program i Forskningsrådet og vært tilknyttet Cathinka Guldbersenteret og St. Lukas i Karlstad. Hun har dessuten vært «husfilosof» i NRK P2s programpost Studio Sokrates. Pia tar imot enkeltpersoner og grupper til eksistensielle, filosofiske og etiske samtaler. 

Pia Axell

 

 

Uranienborg Terrasse 16, 0351 Oslo

Epost: axell@online.no

Tlf: 908 76 046
 

Bjørn portrett 2 3.juli 2022 close up.jpg

Bjørn Årstad Seyffarth

 

Epost: bfree.seyffarth@gmail.com 

Web: www.nsfc.no

Tlf: 911 85 331 (send SMS)
Skype: Vasudev108

Post: Bestumveien 37A, 0281 Oslo

Bjørn ble ferdig utdannet filosofisk praktiker i 2005. Siden den tid har han bygget opp skolen Norsk Senter for Coaching, som i stor grad er inspirert av filosofisk praksis. Han leder også retreater på Bali hver påske (findingselflove.org) der han bor deler av året. Hver sommer kommer han innom Norge for å undervise og besøke venner og kjente. Bjørn er tilgjengelig for timer over Skype/Zoom.

bottom of page