top of page

SOKRATISK DIALOG

Sokratisk dialog er en gruppesamtaleform som i større grad enn en filosofisk kafé tar utgangspunkt i levd liv. Deltakerne får i oppdrag å fortelle en selvopplevd historie som belyser spørsmålet som skal drøftes. Den mest egnede historien velges og analyseres i detalj. Så ser vi hvilke allmenne, filosofiske poenger som kan utlede av historien. Ved å pendle mellom det konkrete og det allmenne prøver vi å komme til en felles forståelse – en konsensus – av temaet.

Filosofen Sokrates mente at hver og én av oss besitter kunnskap som det gjelder å få fram i lyset. I tråd med det tar en sokratisk dialog sikte på å gjøre hver enkelts kunnskap til en ressurs, både for personen selv og de øvrige deltakerne.

Sokratisk dialog er velegnet som et hel- eller halvdagsseminar i arbeidslivet, for å få en dypere forståelse av bedriftens/virksomhetens verdigrunnlag, eller av hvilke egenskaper som bør fremelskes for å gjøre en enda bedre jobb.

 

 

Eksempler på egnede spørsmål er «Hva er god ledelse?», «Hva er godt samarbeid?», «Hva gjør arbeidsplassen til et godt sted å være?», «Hva er god kundebehandling?» og «Hva vil det si å sette pasienten i sentrum?». Å reflektere rundt etiske og andre verdier enn de rent økonomiske blir stadig viktigere for bedrifter og organisasjoner.

bottom of page