UTDANNING TIL FILOSOFISK PRAKTIKER

Sist oppdatert 15. oktober 2019

 

For å bli godkjent som filosofisk praktiker av NSFP, må man ha:

  • Fullført hovedfag eller mastergrad i filosofi eller tilsvarende

  • Fullført semesterstudiet «Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger (TFF4330)» ved Universitetet i Oslo,
    Teologisk fakultet, eller et tilsvarende studium

  • Fullført NSFPs studiemodul

Filosofiske praktikere har dermed en solid utdanning, som i lengde kan måle seg med andre samtaleprofesjoner.
Vi har også et faglig miljø i form av seminarer og andre samlinger.

 

Om semesterstudiet «Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger (TFF4330)»

Semesterstudiet «Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger (TFF4330)» ved Universitet i Oslo, Teologisk fakultet, avholdes hvert vårsemester. Studiet gir 10 studiepoeng og inngår i en mastergrad for religiøse ledere (svært vidt definert), men kan tas som en selvstendig enhet. Det kreves kun studierett ved Universitetet i Oslo for å komme inn på studiet, og det stilles ingen krav til avlagt eksamen i filosofi eller andre fag. Det er begrenset opptak. For nærmere informasjon samt søknadskjema, klikk her (informasjon om studiet våren 2020 blir lagt ut i løpet av høsten 2019).

NSFPs studiemodul

For å bli filosofisk praktiker kreves, i tillegg til ovennevnte semesterstudium (eller tilsvarende) og et universitetsstudium i filosofi eller tilsvarende på mastergradsnivå, en studiemodul i regi av NSFP. Det gis mulighet til å ta studiemodulen parallelt med mastergradstudiet i filosofi eller tilsvarende, men denne må da være fullført før man godkjennes som filosofisk praktiker. Også utenlandske studenter kan tas opp, men undervisningsspråket er norsk.

 

NSFPs studiemodul består av fem helgesamlinger som holdes over to semestre, samt øving i kollokviegrupper, essayskriving og egenpraksis. Formålet med studiemodulen er å gi studentene en identitet som filosofiske praktikere ved å utdype de ferdigheter og emner det ble undervist i på semesterstudiet på UiO, samt sette disse inn i en videre filosofisk kontekst. Denne modulen har sin første helgesamling i november 2019. De neste fire helgesamlinger holdes i 2020 (to i vårsemesteret og to i høstsemesteret).

 

Søknad om å bli tatt opp til NSFPs studiemodul sendes som en epost (det er ikke lagd noe søknadsskjema) til post@nsfp.no. Bare de som har fullført semesterstudiet ved Teologisk fakultet, som første gang ble avholdt våren 2019, kan tas opp i studentkullet som starter i november 2019, dersom man ikke er kvalifisert på annet vis. I så fall sender man en søknad som blir vurdert av NSFPs utdanningskomité.

 

Senere opptak

For de som vil utdanne seg til filosofisk praktiker, men ikke har tatt semesterstudiet ved UiO (og som heller ikke har tilsvarende kvalifikasjoner), er første mulighet å melde seg på semesterstudiet som starter våren 2020. Når man har fullført dette, søker man opp å bli tatt opp neste gang NSFPs studiemodul starter, noe som tidligst vil skje i høstsemesteret 2020.

Norsk selskap for filosofisk praksis v/ Fastvold,  Tromsøgata 24,  0565 Oslo,  post@nsfp.no