top of page

LENKER

Det danske selskapet for filosofisk praksis (DSFP)

Det svenske selskapet for filosofisk praksis (SSFP

Det internasjonale selskapet for filosofisk praksis, med base i Tyskland (IGPP)

Selskapet for anvendt filosofi i Østerrike, som aktivt støtter filosofiske praktikere (GAP)

Selskapet for akademiske filosofiske praktikere i Østerrike (KAPP)

PhiloPraxis, nettverk for filosofisk praksis i Sveits og Sør-Tyskland

American philosophical practitioners association (APPA)

Finn Thorbjørn Hansens Wonderlab ved Universitetet i Aalborg

Ran Lahavs The Philo-Practice Agora, The electronic meeting-place of philosophical practitioners

Oscar Brenifiers Institutt for filosofisk praksis (Institute de Pratiques Philosophiques) (IPP)

HASER, International Journal on Philosophical Practice. Et fagfellevurdert tidsskrift med én årlig utgave på både engelsk og spansk. 

Lehrgang Philosophische Praxis. Etterutdanningskurs i filosofisk praksis ved universitetet i Wien, det eneste tyskspråklige akademiske kurset i filosofisk praksis. 

Den nordiske filosofisk praksis-konferansen 2017

bottom of page