FILOSOFISKE PRAKTIKERE I LANDET FORØVRIG

Camilla Angeltun

 

Rovedalen 6a, 3085 Holmestrand

Epost: milla1@online.no

Web: www.dialogpraksis.com

Tlf:  907 12 440

Camilla Angeltun er filosofisk praktiker med mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, samt en årsenhet i psykologi. Hun har allsidig yrkeserfaring, blant annet fra varehandelen og fra omsorgsboliger for eldre og fra psykiatrien. Camilla har i senere årene jobbet som lærer og filosofisk praktiker. For henne handler den gode dialogen om likeverdighet, fordomsfrihet, skjønn og undring. Det høres kanskje enkelt og metodefritt ut, men tilstreber man den ekte dialogen, kan metoder aldri anvendes fullt ut.

Annfrid Berget Haukeland er filosofisk praktiker, prosessveileder og sykepleier. Hun har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Hennes arbeidserfaring er fra helsevesen og næringsliv, med mange års erfaring innen Key Account Management. Annfrid har siden 2013 drevet egen filosofisk praksis. Hun tilbyr sokratisk dialog til foreninger, næringsliv og andre grupperinger, samt én til én-samtaler for avklaring og perspektiv til dine utfordringer.

Annfrid Berget Haukeland

   

Notodden og Oslo

Epost: annfrid@dialogikum.no

Web: http://dialogikum.no

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/annfrid/

Tlf: 905 14 476

Øyvind Madsen har master i filosofi fra Universitetet i Bergen og ble godkjent filosofisk praktiker i 2015. Han er hørselshemmet og bruker tegnspråk, og kommuniserer med talespråklige gjester via tegnspråktolker som oversetter fra tegnspråk til talespråk og omvend. Øyvind har opprettet egen praksis, kalt Madsen Dialog, og tilbyr samtaler om livet og det du er opptatt av. Han tilbyr også dialoger for grupper og virksomheter. 

Øyvind Madsen

Pauliveien 33, 3185 Skoppum

Epost: madsendialog@outlook.com

Facebook: Madsen Dialog

Tlf: 971 68 745 (Bruk kun SMS)

TomRønning_bilde_edited.jpg

Tom Rønning

3117 Tønsberg

Epost: tomronning@gmail.com

Tlf   952 00 463

Tom Rønning er filosofisk praktiker i Tønsberg, og er spesielt opptatt av to ting: Det ene er å markedsføre filosofisk praksis på flere nivåer, for å synliggjøre vår samtalekunsts egenart, og som et godt alternativ til psykologi. Det andre er å bevisstgjøre for skolefolk betydningen av å la elever i alle aldre delta i samtaler som handler om deres liv. Rønning har opprettet «diaLågen», en filosofisk møteplass på sin hytte i Svarstad, der små grupper samles til samtale.

Maja Holst Svendsen

 

Tjøllinggaten 42, 3112 Tønsberg

Epost: info@majaholstsvendsen.no

Web:
www.majaholstsvendsen.wordpress.com

Tlf:  970 14 101

Maja Holst Svendsen har master i filosofi med videreutdanning i filosofisk praksis, samt kompetanse i kunsthistorie. Hun har vært lærer og har holdt kurs i filosofi, og jobber nå med formidling på Preus museum -- det nasjonale museet for fotografi. Gjennom filosofisk dialog vil Maja åpne for nye perspektiver og mangfold. Hun tilbyr enkeltsamtaler som tar sikte på å skape undring, og der dialogen er ikke bare det talte ord, men ofte også et springbrett til handling.

Andreas Aas Thorud

 

Veierland, Vestfold

E-post: andreas.thorud@gmail.com

Web:

Tlf: 408 43 678

Andreas Thorud er filosofisk praktiker, nåværende styreleder for NSFP og jobber som sykehusfilosof/sykehusprest ved Sykehuset i Vestfold. Han har mastergrad i filosofi med tilleggsstudier i religionshistorie, pedagogikk og mesteparten av profesjonsstudiet i teologi. Andreas er kurset i sorg- og krisehåndtering ved Modum Bad og har i tillegg fullført en fordypningsmodul i sokratisk dialog med Helge Svare. Han tilbyr foredrag og kursopplegg, ledelse av gruppedialoger og veiledning av vordende filosofiske praktikere. 

Marianne Walderhaug

 

BERGEN

E-post: 

Marianne.walderhaug@gmail.com

Tlf: 922 45 475

Marianne Walderhaug er filosofisk praktiker og har siden 2006 jobbet som filosof ved Bjørgvin fengsel i Bergen, hvor hun har samtaler med innsatte og filosofigrupper. 

Sebastian Rehnman

Sebastian Rehnman

Stavanger og Gøteborg

Web: www.dialogikos.com

Epost: info@dialogikos.com

Tlf: 518 34 124

Sebastian Rehnman er filosofisk praktiker, professor i filosofi ved Universitetet i Stavanger/professor II i religionsfilosofi ved VID vitenskapelige høgskole og eksistensiell veileder gjennom Sällskapet för Existentiell Psykoterapi i Sverige. Han inviterer deg til undrende felleskap om tanker, følelser og holdninger. Sebastian driver filosofisk praksis som klassisk livsveiledning med enkeltpersoner og grupper. Utover én-til-én samtaler tilbyr ham filosofikafeer, sokratiske dialoger, foredrag og kurs med mer om eksistensielle og etiske temaer.

Are Seljevold

Lord Bamfords vei 3, 3478 Nærsnes

Epost: are.seljevold@online.no

Tlf: 984 69 012

Are Seljevold har vært filosofisk praktiker siden 2008. Han har i hovedsak jobbet med gruppedialoger, men tilbyr også én-til-en-samtaler. Are har hatt flere oppdrag for frittstående grupper som lesesirkler, biblioteker og frivillig baserte grupper, samt erfaring fra frivillig arbeid med å lede sorggrupper. Han har også hatt filosofisamtaler med grupper av innsatte i fengsel, samt flere engasjementer for Human-Etisk Forbund. Videre har han arbeidet i skoleverket med filosofiske samtaler som metode i undervisningen.

Svein Jacob Salhus har hovedfag i filosofi, og har vært godkjent filosofisk praktiker siden 2010. Han tilbyr enesamtaler, parsamtaler og gruppesamtaler, filosofikafeer, sokratisk dialog samt karriereveiledning (coaching). Svein arbeider daglig som rådgiver og karriereveileder ved Ny-Krohnborg ungdomsskole i Bergen.

Svein Jacob Salhus

 

Birkebeinergaten 1, 5003 Bergen

Epost: jazzvein1@gmail.com

Web: www.sokratisk.no

Tlf: 412 01 770

Bente Holm Svenbalrud

 

Lunnerlinna 28 D, 2730 Lunner

http://www.dialog-og-dannelse.no/

Epost: b-holsve@online.no

Tlf.: 450 44 375

Bente Holm Svenbalrud er filosofisk praktiker med sin spesialitet innen etiske og eksistensielle dialoger, i grupper og individuelt. Hun har praktisert filosofisk dialog siden 2012. De senere årene har Bente særlig hatt oppdrag innen psykisk helse og rusomsorg, samt i tiltak for NAV, i tillegg til en rekke uavhengige filosofiske undringsdialoger, herunder også ulike klimadialoger. Bente er særlig opptatt av å legge til rette for dialoger som fremmer holistisk bevissthet, samt refleksjon rundt følelser og ansvar for eget liv. Hun tilbyr også kurs i mindfulness.

82607755_10157497545506072_8042786166858

Maryanne Berg-Hansen

Horten

E-post: onlinefilosofen@gmail.com

Web: www.onlinefilosofen.no 

Tlf: 957 349 94

Maryanne Berg-Hansen er filosofisk praktiker med mastergrad fra Universitetet i Oslo. Hun har bred arbeidserfaring fra Biblioteks- og dokumentasjonsbransjen og som lærer i musikk, men jobber i dag som ungdomsbokforfatter og kunstner ved siden av sin filosofiske praksis. Hos Onlinefilosofen finner du onlinekurs som omhandler eksistensielle temaer, filosofiske podkaster og personlig veiledning med filosofisk praksis som metode. Maryanne er opptatt av å fremme vestens filosofer som kilde til undring og refleksjon i vår moderne verden, og ønsker å bistå sine gjester til å finne sin egen vei i livet.