top of page

Filosofisk kafé er et gruppesamtale-konsept som er blitt stadig mer populært, og som vel så gjerne kan foregå i et møterom eller i et bibliotek som på en kafé. Samtalen ledes av en filosofisk praktiker og varer i halvannen til to timer. Antall deltakere kan variere mellom fem og femti, der det ideelle er cirka tjue.

En filosofisk kafé kan ha et tema som er bestemt på forhånd, men i den klassiske varianten finner deltakere og samtaleleder fram til et spørsmål som er egnet til en filosofisk diskusjon. Samtalelederen styrer så diskusjonen, der det gjelder å følge en filosofisk tråd fremfor en taleliste. Deltakerne skal fremme egne tanker og bruke et dagligdags språk, og gjerne egne erfaringer.

En filosofisk kafé skiller seg fra en debatt ved at deltakere og samtaleleder undersøker det valgte temaet i fellesskap. Da handler det ikke om hvem som har rett og hvem som tar feil, men om hva vi sammen kan finne av mulige svar. Siden spørsmål av filosofisk art ikke har fasitsvar, er poenget å få til en god refleksjon, fremfor å komme fram til et omforent svar.

FILOSOFISK KAFÉ

bottom of page