Filosofisk praksis er et samtaletilbud på filosofiens premisser, for enkeltpersoner og for grupper

Filosofisk praksis

Samtalen er et godt sted å være