top of page

HVEM ER JEG?

Bring filosofien inn i hverdagen!

Filosofisk praksis er en gryende profesjon der universitetsutdannede filosofer har spesialisert seg på å samtale med ikke-filosofer, det vil si med folk flest. I Norge tilbyr om lag førti filosofiske praktikere

  • Veiledning i form av én til én-samtaler – som et alternativ til psykolog og coach

  • Ledelse av filosofiske gruppesamtaler – særlig relevant for arbeidsliv og organisasjonsliv

  • Innledninger eller foredrag med etterfølgende dialog

Filosofisk praksis benytter dialogen som metode. En filosofisk praktiker følger Sokrates’ eksempel ved å stille tankevekkende spørsmål fremfor å gi lærde svar. Gjennom samtaler som tar utgangspunkt i dagligdagse, personlige anliggender, fremmer praktikeren filosofisk refleksjon.

I en travel hverdag kan det være lurt å stanse opp og reflektere over eget liv og virksomhet. Ved å oppdage det filosofiske i det hverdagslige, og det hverdagslige i det filosofiske, ser vi oss selv og vår virksomhet i et større perspektiv. Dét er personlig givende og kan være svært nyttig.

Den gode filosofiske samtalen

Filosofisk praksis bryter med vante forestillinger om filosofen som en ensom grubler og vismann, som i enerom finner svaret på de store spørsmål og mentalt befinner seg oppe i skyene. Filosofisk praksis gjør tvert imot filosofering til noe livsnært og dialogbasert – til noe som handler om levd liv, med alt hva dette innebærer.

Filosofiske praktikere

Med den filosofiske praktikeren kan du drøfte veivalg i livet, samlivsproblemer, sorg, verdikonflikter, utfordringer du står inne i på jobben og andre allmennmenneskelige utfordringer. Eller du kan bruke filosofen som en dialogpartner omkring andre tema som opptar deg.

Følg Facebooksiden vår:

Norsk selskap for filosofisk praksis

Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP) utdanner, godkjenner og organiserer filosofiske praktikere her til lands. Selskapets formål er å styrke filosofisk praksis som en faglig virksomhet, være et interessefellesskap for filosofiske praktikere og spre kunnskap om filosofisk praksis.

KONTAKT

Har du noe du vil bidra med, eller spørsmål du vil ha svar på? Bruk boksen under eller send en epost til:

 

post@nsfp.no,

Takk, meldingen er mottatt.

contact
bottom of page